Hur protein i foder beräknas och vilken roll protein har i foder

20-02-2023

Mata protein

Jinan Bright Machinery CO., LTD


fish feed machine


Proteinberäkning

Hur man beräknar foderproteininnehåll

fish feed production line

Hur man beräknar proteinhalten i 100 pund foder
1. För att beräkna proteinhalten i 100 kilo foder, kontrollera först fodrets näringsvärdestabell, få fram innehållsvärdet av råvaruprotein i fodret, multiplicera proteinhalten i råvaror efter mängden råvaror och lägg sedan till den totala mängden, dividera med 100 kg, och få andelen foderproteininnehåll.
2. Ta foderformeln som ett exempel: i typen majssojamjöl står majs för 65, vetekli för 10, sojamjöl står för 18, varav proteinhalten i majs är 8%, proteinhalten i vete kli är 14,3% och proteinhalten i sojamjöl är 43%, då är beräkningsformeln för proteinhalten för detta foder 65×8% + 10×14,3% + 18×43% = 5,2 + 1,43 + 7,74 = 14,37.


proteinverkan

Proteins roll i foder

fish feed machine

1. Protein är en av de viktigaste materiella baserna för livsaktiviteter, och dess roll i foder har en oersättlig roll i andra näringsämnen. Det är det mest grundläggande ämnet som utgör djur, är det nödvändiga ämnet för livsaktiviteter, när kolhydraterna och fetterna som förser djuren med värmeenergi är otillräckliga kan protein också delas upp i energi i kroppen för att tillgodose djurens behov.
2. Proteinfoder är rikt på näring, vilket bidrar till absorption och utnyttjande av utfodring av djur, och animaliskt proteinfoder är också rikt på vitaminer, särskilt vitamin B2 och B12. Denna typ av foder har också en speciell näringseffekt, det vill säga innehåller en okänd tillväxtfaktor, som kan främja djuren att förbättra utnyttjandegraden av näringsämnen och stimulera tillväxt och reproduktion i varierande grad.

Jinan Bright Machinery CO., LTDFå det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy